შეისწავლე მეურნეობის დარგი, რომელიც საშუალებას მოგცემს დასაქმდე სოფლის მეურნეობის სფეროში არსებულ კომპანიებში და რაც მთავარია, გახდე თვითდასაქმებული.

  • სოფლის მეურნეობის სფეროს კომპანიები;
  • ადგილობრივი საწარმო/ფერმები;;
  • თვითდასაქმებული;

მეხილეობის საქმიანობის შესწავლა საშუალებას გაძლევს დასაქმდე სასოფლო-სამეურნეო კულტურის მწარმოებელ სხვადასხვა კომპანიებში.

  • ფერმერი;
  • მებაღე;
  • თვითდასაქმებული;

მებოსტნეობის პროფესიული პროგრამის კურსდამთავრებულებს შეუძლიათ საკუთარი სოფლის მეურნეობა გამართონ და გახდნენ თვითდასაქმებული.

  • მებოსტნე;
  • ბაზარზე ორიენტირებული მებაღეები და სასოფლო-სამეურნეო კულტურის მწარმოებლები
  • თვითდასაქმებული;

Login

Reset Your Password