აპლიკანტთა შერჩევა

საკონკურსო კომისიის მიერ აპლიკანტთა შერჩევა, დუალური მიდგომით განსახორციელებელ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე – (მეფუტკრეობა, მეხილეობა, მებოსტნეობა)

Share This Article