2020 წლის მიღებაზე ჩარიცხულ აპლიკანტთა სია და საჭირო დოკუმენტაცია

აპლიკანტებმა,რომლებმაც 2020 წლის მიღებაზე, 5-6
სექტემბერს ტესტირებაზე დააგროვეთ უმაღლესი ქულა პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩასარიცხად დოკუმენტაცია უნდა წარადგინოთ 2020 წლის, 21 სექტემბრიდან -29 სექტემბრის ჩათვლით მისამართზე: ↙️
ქ.გორი,ბესიკის ქუჩა #2 (11:00-15:00 სთ)
წარსადგენი დოკუმენტებია: ↙️
✅ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ან პასპორტის ასლი;
✅საბაზო/საშუალო საფეხურის ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის , უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (დიპლომის), ან მასთან გათანაბრებული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის დედანი ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლი
✅თუ არასრულწლოვანია დაბადების მოწმობა – დედანი ან ასლი და ერთ–ერთი მშობლის პირადობის მოწმობის ასლი.
📌პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხულთა სიის სანახავად ეწვიეთ ბმულს ↙️
კოლეჯი ,,განთიადი” გისურვებთ წარმატებას 🎓

Share This Article