ვაკანსია ❗️❗️❗️

ა(ა)იპ კოლეჯს „განთიადი“ ესაჭიროება ჟესტური ენის თარჯიმანი (1ვაკანტური ადგილი) სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტების სასწავლო პროცესში მხარდაჭერის მიზნით.

 

სამუშაო აღწერილობა:

IV ხარისხის სმენადაქვეითებული პროფესიული სტუდენტებისათვის სასწავლო პროცესის განმავლობაში ჟესტური ენის მეშვეობით თარჯიმნის ფუნქციების განხორციელება;

თარგმანის განხორციელება უნდა შესრულდეს სწორად და ზუსტად;

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტების სასწავლო პროცესში მხარდაჭერა;

კოლეჯის შინაგანაწესით განსაზღვრული პროფესიულ სტუდენტთა უფლება-მოვალეობის გაცნობა.

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

სრული ზოგადი განათლება.

ქართული ჟესტური ენის ცოდნა;

კომუნიკაციის უნარი;

გუნდურად მუშაობის უნარი;

შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა.

საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა

სამუშაო გამოცდილება: ჟესტური ენის თარჯიმნად მუშაობის არანაკლებ ერთი წელი.

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა: MS Word, MS Excel და MS PowerPoint.

სასურველი უცხო ენა: ინგლისური ენა.

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია

ავტობიოგრაფია / CV

სამოტივაციო წერილი

პირადობის მოწმობის ასლი

განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი (დიპლომის ასლი)

კვალიფიკაციის სხვა დამადასტურებელი დოკუმენტები

სამუშაო ადგილი: ა(ა)იპ კოლეჯი „განთიადი მისამართი ;ქ.გორი ბესიკის ქ.№2

სამუშაო დრო: კვირაში ხუთი დღე ან ექვსი დღე, დღეში 3 საათი.

ანაზღაურება: განხორცილედება ფაქტობრივად ჩატარებული საათების მიხედვით.

 

საკონკურსო შერჩევის ეტაპები:

მიღებული დოკუმენტაციის გადარჩევა;

გასაუბრება;

საბუთების წარმოდგენა შესაძლებელია კოლეჯში

 

საბუთების წარდგენის ვადა – 2020 წლის 07 ოქტომბრიდან 2020 წლის 19 ოქტომბრის ჩათვლით.

საკონტაქტო პირი – ლარა ეგნატაშვილი  ტელ:577 08 57 99

Share This Article