კონკურსი ,,აგროგრაფი”

აგრარული მიმართულების პროფესიულ სტუდენტთა/კურსდამთავრებულთა საყურადღებოდ 📢📢📢
ცხადდება კონკურსი „აგროგრაფი“, რომელიც ითვალისწინებს აგრარულ სექტორში, სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების დუალური პროგრამების პოპულარიზაციას.
დაინტერესებული პირები, დეტალური ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ ბმულს ↙️

Share This Article