ჩააბარე იატაკის და ფილის სამუშაოების პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე და გახდი კონკურენტუნარიანი კადრი მშენებლობის სფეროში.

 • სხვადასხვა სახის იატაკის მომწყობი;
 • მომპირკეთებელი; ფილის დამგები;
 • სამუშაო რგოლის ან ბრიგადის უფროსი;

ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი პროფესია, რომელიც ყველა კურსდამთავრებულს აძლევს საშუალებას, წარმატებით დასაქმდეს სხვადასხვა ტიპის სამშენებლო-სარემონტო და დიზაინერულ კომპანიებში, ან სულაც გახდეს თვითდასაქმებული.

 • საბათქაშე სამუშაოების შემსრულებელი
 • თაბაშირ-მუყაოს კონსტრუქციების (კედელი, ჭერი და სხვ.) მომწყობი
 • სამუშაო რგოლის უფროსი ან ბრიგადის უფროსი.

შეისწავლე სამღებრო სამუშაოების შესრულება პროფესიონალურ დონეზე და დასაქმდი წარმატებით სხვადასხვა ტიპის სამშენებლო-სარემონტო და დიზაინერულ კომპანიებში, ან გახდი სულაც თვითდასაქმებული.

 • სამღებრო სამუშაოების შემსრულებელი
 • სამუშაო რგოლის უფროსი
 • ბრიგადის უფროსი

შეისწავლე ელექტროობა და დასაქმდი ნებისმიერ ორგანიზაციაში ელექტრულ დანადგარებისა და სხვა ელექტრულ აპარატურის მომსახურე პირად.

 • ელექტრიკოსი; შენობის ელექტრიკოსი; მომმარაგებელ-ელექტრიკოსი; ელექტრო მემონტაჟე;
 • ელექტროტექნიკური სისტემების მემონტაჟე; ქუჩების განათების და ელექტრული სასიგნალო მოწყობილობების მემონტაჟედ ასაფრენ-დასაფრენი ბილიკების განათების მემონტაჟე; მზის ენერგიის ელექტრული კოლექტორების მემონტაჟე;
 • ელექტროგაყვანილობის და ფიტინგების მემონტაჟე; განათების სისტემების მემონტაჟე; ხანძარსაწინააღმდეგო სიგნალიზაციის მემონტაჟე; დამცავი სიგნალიზაციის მემონტაჟე;

ჩააბარე, ისწავლე და დასაქმდი ნებისმიერ კერძო თუ სახელმწიფო ორგანიზაციაში, რომლის საქმიანობაც დაკავშირებულია შენობა-ნაგებობების შიგაწყალსადენისა და წყალარინების სისტემების მშენებლობასთან. სანტექნიკოსის პოზიციაზე.

 • სამშენებლო-სარემონტო კომპანიები, სამრეწველო ობიექტები;
 • ინდივიდუალური მშენებლობებისა და მუნიციპალური სისტემების მომსახურება.;
 • თვითდასაქმებული;

შეისწავლე მეურნეობის დარგი, რომელიც საშუალებას მოგცემს დასაქმდე სოფლის მეურნეობის სფეროში არსებულ კომპანიებში და რაც მთავარია, გახდე თვითდასაქმებული.

 • სოფლის მეურნეობის სფეროს კომპანიები;
 • ადგილობრივი საწარმო/ფერმები;;
 • თვითდასაქმებული;

მეხილეობის საქმიანობის შესწავლა საშუალებას გაძლევს დასაქმდე სასოფლო-სამეურნეო კულტურის მწარმოებელ სხვადასხვა კომპანიებში.

 • ფერმერი;
 • მებაღე;
 • თვითდასაქმებული;

მებოსტნეობის პროფესიული პროგრამის კურსდამთავრებულებს შეუძლიათ საკუთარი სოფლის მეურნეობა გამართონ და გახდნენ თვითდასაქმებული.

 • მებოსტნე;
 • ბაზარზე ორიენტირებული მებაღეები და სასოფლო-სამეურნეო კულტურის მწარმოებლები
 • თვითდასაქმებული;

სამკერვალო წარმოება ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამაა, რომელიც საშუალებას გაძლევს დასაქმდე სხვადასხვა ზომის სამკერვალო საწარმოში, ან გახსნა საკუთარი და გახდე თვითდასაქმებული.

 • მკერავი;
 • კონსტრუქტორი;
 • თვითდასაქმებული;

შეისწავლე სილამაზის სფეროს მოთხოვნადი პროფესია სულ რაღაც 1 წელში და დასაქმდი წარმატებულად ნებისმიერ ადგილას.

 • თმის ოსტატი, პარიკმახერი;
 • თმის სტილისტი;
 • თვითდასაქმებული;