კოლეჯის შესახებ

“განთიადი”არის მრავალპროფილური კოლეჯი, რომელიც შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად ამზადებს კონკურენტუნარიან კადრებს და ხელს უწყობსმათ დასაქმებას.

კოლეჯის მისია

ხელი შეუწყოს პროფესიული განათლების პოპულარიზაციას ხარისხიანი პროგრამების დანერგვით და კურსდამთავრებულების დასაქმების მაღალი მაჩვენებლით.

კოლეჯის ხედვა

ჩვენ გვჯერა, რომ ბაზრის საჭიროებებზე მორგებული პროფესიული განათლება საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების საწინდარია და ის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ყველა შესაძლებლობის მქონე ადამიანისთვის.

ცნობადობა

„განთიადი“ ერთადერთი სახელმწიფო კოლეჯია რეგიონში, შესაბამისად, მისი ცნობადობა ადგილობრივ მოსახლეობაში მაღალია. ამას ემატება სახელმწიფოს ძალისხმევა პროფესიული განათლების პოპულარიზაციის კუთხით.

პროგრამებ

კოლეჯს აქვს საინტერესო, მოთხოვნადი და ხარისხიანი პროგრამები. პროგრამებისადმი ინტერესი დიდია როგორც სტუდენტების, ასევე დამსაქმებლების მხრიდან. კოლეჯს კურსდამთავრებულების დასაქმების მაღალი მაჩვენებელი აქვს.

გარე კომუნიკაცია

გარე კომუნიკაციის მიღწევად შეიძლება ჩაითვალოს აქტიური თანამშრომლობა სკოლებთან, რესურს ცენტრებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, მედიასთან და პოტენციურ დამსაქმებლებთან