·         სანტექნიკის სისტემების ექსპლუატაცია-14 თვე