კოლეჯი "განთიადი"

თქვენ საშუალება გაქვთ გამოიყენოთ კოლეჯ "განთიადი"-ს ელ წიგნები, რომლებიც დაგეხმარებიან თვქენი მომავალი პროფესიის უკეთ დაუფლებაში
მოდი კოლეჯ "განთიადში"
კოლეჯი "განთიადი" მუდმივად მიმართულია სტუდენტს ცოდნა საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვით მიაწოდოს. პროფესიული განათლება გახადოს მეტად ხელმისაწვდომი და ინოვაციური.
კოლეჯი "განთიადი" მუდმივად მიმართულია სტუდენტს ცოდნა საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვით მიაწოდოს. პროფესიული განათლება გახადოს მეტად ხელმისაწვდომი და ინოვაციური.