·         კვების ობიექტების და გასვლითი ღობისძიებების სერვისი -2,5 თვე