·         დეკორატიული მცენარეების გამრავლება ღია გრუნტში-1,6 თვე